Danderyd är med i Ekomatsligan

Varje år delar Eko-matcentrum ut diplom till de kommuner, regioner och landsting som når upp till det nationella målet på 25% ekologiskt och för första gången så är Danderyd med i denna Ekomatsliga. Vi sammanlagt fem KRAV-certifierade enheter i kommunen, tre skolkök och två äldreomsorgskök. Mycket av detta bygger på ett engagemang hos de som ansvarar för och arbetar i köken. I kommunen finns det ett mål att 20% av råvarorna ska vara ekologiska. Något som de certifierade köken klart överstiger och tillsammans med en del andra engagerade men ej certifierade kök har vi tillsammans nått en snittprocent på 26, så vi ligger precis över gränsen för att vara med i Ekomatsligan. Men målet nu är att sakta men säkert klättra uppåt och om några år vara med och tävla om förstaplatsen. Men som vanligt handlar det mycket om resurser och engagemang för att nå dit. Och tyvärr är nackdelen med vår kommunala modell tydligt där. Eftersom det är rektor eller liknande som ansvarar för verksamheten även i köket och vi inte har något central kostorganisation så bygger det på vilken inställning som finns i ledningen. Hade vi inte bara haft ett kommungemensamt mål på att handla ekologiskt utan även en centralt styrd måltidspeng skulle det bli enklare för alla att tillsammans sträva högre. Sen har vi i dagsläget en upphandling som inte helt främjar inköp av ekologiska livsmedel. Men allt går sakta men säkert och rätt håll. När jag klev in i kommunen för 5 år sedan var jag först med att KRAV-certifiera en verksamhet och nu är vi fem enheter. Så med snittet 1 ny/år så är kanske inte en topp-placering bland landet kommuner en utopi, utan ett bara ett högt satt mål att sträva efter.

Vinnare i år blev Vellinge kommun som hade en inköpsprocent på 57%. Förra årets vinnare Borlänge och Lund hamnade i år på en delad 2:a plats med 50%.

Något som är glädjande är att av årets 97 kommuner, regioner och landsting som passerat 25% är hela 40 stycken nykomlingar på listan. Vilket visar att intresset för och medvetenheten om miljövänliga råvaror växer i hela landet.

Caroline Larsson, Danderyds kommuns representant tillsammans med Paul Svensson
Annonser