Riset ligger risigt till

Ingen med en gnutta intresse för mat kan ha missat den senaste tidens rapportering kring riset och att det innehåller arsenik. Jag tänkte förtydliga lite för er som inte har hängt med helt och även berätta hur jag tänker kring konsumerandet av ris.

Det hela baseras på tester gjorda av livsmedelsverket på olika risprodukter. Vid mätningarna har dessa produkter visat förhöjda halter av arsenik, vilket nu gjort att man gått ut och varnat för att man inte ska konsumera ris i för stora mängder. Att äta ris och risprodukter några gånger i veckan (ej oftare än fyra gånger) innebär inte för en normal person några förhöjda risker, däremot har man när det gäller riskakor och risdrycker gett andra rekommendationer för små barn då dessa produkter innehåller en högre halt arsenik. För samtliga personer gäller att man inte ska äta ris varje dag.

Arseniken som finns i riset kommer från marken och tas upp av växten. Det alltså inte något som kommer från besprutning eller annan kemisk påverkan under odlingen. Eftersom det är på det viset så finns även arsenik i ekologiskt odlat ris och det är alltså inte bättre än ”vanligt” ris. Man har kunnat se en något lägre halt i jasmin- och basmatiris jämfört med långkorningt ris samt en något högre halt i fullkornsris. Detta beror troligtvis på att arseniken lagras i höljet på riskornet som det är kvar mer av på fullkornsris.

För mig som ansvarig för ett skolkök är det min uppgift att ta till mig den fakta som ges och utifrån detta ta ett beslut kring vilken påverkan det ska ha på vårt matutbud. Och jag har kommit fram till att vi i fortsättningen minskar ner risserveringen till en dag i veckan, samtidigt som vi plockar in lite nya tillbehör som komplement till pasta, ris och potatis. Det rör sig om olika gryner som exempelvis bulgur och matkorn. Så i framtiden kommer vår meny att se lite annorlunda ut jämfört med nu. Självklart fortsätter vi följa allt som händer kring livsmedel och uppstår det nya riktlinjer kring ris kommer vi att anpassa oss efter dessa.

 

En reaktion på ”Riset ligger risigt till

Kommentarer inaktiverade.