Positiva siffror – men än är det långt kvar till hundra

En undersökning har gjorts på uppdrag av Jordbruksverket och det som undersöks är svenskarnas matvanor och attityder till mat.
Bland det som frågades om var inställningen till offentliga mat. Maten var indelad i skola, sjukhus och äldreomsorg. Denna undersökning är gjord under 2012 och jämförs med samma undersökning från 2011.
När det gäller de som tycker att kvaliteten är hög på maten i skolan så har det ökat från 14% till 20%. För sjukhusmaten är ökningen mindre, 14% jämfört med 12% året innan. Minst ökning var det när det gällde maten inom äldreomsorgen, från 7% till 8%.
Det är glädjande att det inom alla sektorer finns än ökning och det tyder ju på att det som alla vi som arbetar med offentliga mat dagligen sliter för ger resultat. Men det är ändå lite skrämmande att siffrorna ligger så lågt, speciellt när det gäller maten inom äldreomsorgen. Att det bara är 8% som tycker att man får mat av hög kvalitet inom äldreomsorgen.
Skolan är den del där det de senaste åren gjorts mest för att lyfta maten. Många olika satsningar har gjorts inte minst till följd av tillägget i skollagen som kom 2011 om matens näringsriktighet. Något som gjort att man börjat se över vad som serveras inom skolorna, men som jag också tror lett till att man börjat se över hela verksamheten i skolrestaurangerna runtom i Sverige. För hela upplevelsen är viktigt, inte bara det som ligger på tallriken.
Sjukhusmaten kan jag inte så mycket om så den lämnar jag utanför just nu. Men däremot har jag själv jobbat med mat inom äldreomsorgen både i början av min kockbana och på senare år. Jag vet vilken skillnad det kan vara på maten beroende på vilka som är med och bestämmer hur verksamheten ska vara. Vilka ramar man har att rätta sig efter och vilka de ekonomiska förutsättningarna är. Sen är maten i äldreomsorgen mer komplex då det är många som på ålderns höst får sjukdomar som påverkar aptiten, antingen direkt eller pga medicinering. Men jag hoppas att man precis som inom skolan ska börja se över vad som serveras och hur det serveras. För om måltiden är viktig i skolan så är den extrem viktigt inom äldreomsorgen. För många äldre kan det vara det enda som händer av värde under en dag och något de sett fram emot. Att då bli serverat något som inte är skapat med omsorg och känsla, och serverat med omtanke skapar en negativ upplevelse.

Så med de sagt så är det kul att siffrorna pekar uppåt men jag tycker det ska ses mer som en sporre att öka tempot och viljan för att ta det ett steg till än som något att fira. För än så länge är det långt till 100%.

Du har väl gillat min sida på Facebook. Ett enkelt sätt att se när nya recept och andra blogginlägg lagts upp samt att det ibland dyker upp lite små tips, länkar och annat på sidan.  

Eller så hittar du mig på twitter under namnet @Skolkocken