Gästen i fokus även i skolrestarangen

Tänk dig att du som gäst ska besöka samma restaurang under hela tiden som du arbetar på en arbetsplats, du varken får eller kan ta med dig din egen mat. Tänk dig sen att denna restaurang bara har en rätt att välja på varje dag, om du inte råkar vara vegetarian för då får du välja på en annan rätt. Har du tur så har de ett stort salladsbord som man kan välja på, om det nu är så att du gillar grönsaker. Men i värsta fall så får du väl äta dig mätt på knäckebröd.
Detta är verkligheten för många elever i grundskolan. De elever som går på den skola där jag ansvarar för skolrestaurangen går upp till 7 år i samma skola. Att då mötas av ett minimalt utbud och ett fokus som handlar mer om att maten ska vara näringsriktig än god är bevis på dålig service. Jag lever med förhoppningen att det finns få exempel på detta i landets alla skolor men anar nog att det tyvärr är verkligheten för många. Nu säger jag inte att vi alltid serverar mat som barnen älskar och äter sig mätta på, men vi gör vårt bästa för att se till att valfriheten finns och på så sätt minimerar risken för elever som går hungriga från matsalen.
Jag vet att fokuset i skolmåltiderna allt för länge har legat på att maten ska innehålla den näring som barnen behöver samt att den som ansvarar för köket håller sig inom de ekonomiska ramarna. Men för att man ska lyckas skapa en måltidsmiljö där barnen kan tillgodogöra sig tillräckligt med energi för att orka med skoldagen så måste man börja fokusera på gästen istället för på de riktlinjer man har.
Det finns ingen privat restaurang som skulle överleva om man inte utgick från gästen. Att föra en dialog med dessa, genom matråd, är a och o för en modern skolrestaurang. Självklart kan man inte uppfylla alla önskningar som barnen har utan man ska även i fortsättningen väga in näringen och kostnaderna när man planerar sin verksamhet. Men att helt bortse från gästerna är inget som skapar goda förutsättningar för nöjda gäster.
Sen är det viktigt att hela tiden skapa en variation i det som händer i skolrestaurangen. Att förändra menyn, prova nya rätter och skapa temadagar. Att se över den fysiska miljön i matsalen är även viktigt för att skapa en trivsam måltid. Dukar på borden, utsmyckningar eller annat är ett enkelt sätt att förändra måltidsupplevelsen.
Mitt bästa råd är att titta sig runt och se vad andra har gjort. Att leta på internet eller göra studiebesök är ett enkelt sätt att få nya idéer eller infallsvinklar. För om man som gäst varje måndag till fredag är tvungen att komma tillbaks så krävs det att restaurangen skapar variationen, då man själv inte har möjlighet att göra det.
Till sist vill jag påminna om vikten att bemöta gästerna på rätt sätt. Att se dem som individer och inte som en grupp. Att hälsa dem välkomna, att samtala med dem och säga tack & hejdå när de går. Gäster som bemöts på ett positivt sätt blir bra gäster.

Du har väl gillat min sida på Facebook. Ett enkelt sätt att se när nya recept och andra blogginlägg lagts upp samt att det ibland dyker upp lite små tips, länkar och annat på sidan.  

Eller så hittar du mig på twitter under namnet skolkocken