Skolkock – ett högstatusyrke

Tänk om man kunde läsa den rubriken lite oftare. Min förhoppning är att många fler kockar ska inse glädjen och möjligheterna i att laga mat i skolans värld. Redan nu finns det ett antal kockar i Sverige som efter många år inom krogsvängen tröttnat på arbetstiderna och slitet och istället letat sig till skolköken eller andra offentliga kök. Detta har bidragit till en förändring när det gäller sättet man arbetar på i ett modernt storkök. Från att i många fall ha handlat om att öppna kartonger och blecka innehållet så lagar många kök nu mycket av sin mat från riktiga råvaror. Nu är detta inte möjligt att göra fullt ut i alla köket beroende på olika förutsättningar som tid, resurser och kunskap. Men att en förändring är på gång är nog positivt för alla oavsett om den sker långsamt eller med stora resurser bakom.

Det viktiga nu är inte bara att locka in erfarna kockar i köken utan även visa yngre och nyutbildade att det faktiskt kan vara både kul, intressant och lärorikt att jobba i skolans värld. Det behövs både unga tjejer och killar som har en vilja och energi att skapa en bra måltidsupplevelse inom skolans väggar. Men det är främst killarna som måste lockas till skolköken. Traditionellt har skolköken varit en plats för lågutbildade kvinnor, detta har lett till ett yrke med låga löner och låg status. Detta har börjat förändras men det finns fortfarande många kök där en stor del av personalen saknar grundläggande utbildning inom kök. Ändå ställs det stora krav på dessa personer när det gäller matens innehåll, råvarukostnader och livsmedelslagar. Nu senast handlar det om att näringsriktigheten för skolmaten har lagstadgat i skollagen, något som det är kökens ansvar att bevisa att man följer.

Av någon anledning har alltid storköken ansetts som en mindre viktig del av köksvärlden. Redan när jag gick gymnasiet så ville alla till restaurangköken, ingen hade en tanke på att det var i storkök som de såg sin framtid. Men för mig lockade inte riktigt den stressiga restaurangbranschen med sina dåliga arbetstider. Jag valde därför att det sista 3:e året läsa inriktningen mot storhushåll. Det var flera lärare som undrade varför och försökte övertala mig att istället läsa restaurangkök. Så även bland lärarna så kändes det som om det var bara de som inte kunde bli restaurangkockar pga betyg eller annat som valde storkök. Jag ångrar idag inte mitt val det minsta och det har inte hindrat mig från att även jobba i restaurangkök. Däremot tror jag att det hade varit svårare för mig om jag valt tvärtom. Det krävs vana och kunskap för att laga mat till 500 gäster. Det är ingen lätt omställning att gå från att laga några portioner av varje rätt till att helt plötsligt hundrafaldiga detta.

Den fråga jag nu ställer är varför är det högre status att med goda resurser i form av råvaror och ekonomi skapa något på gränsen mellan matlagning och kemi jämfört med att med begränsade resurser och en låg råvarukostnad skapa bra och hälsosam mat till skolbarn?

Att vi som arbetar inom skolköken inte heller lyfts fram i någon större utsträckning av den samlade presskåren utom i det fall där negativa nyheter står med svarta rubriker bidrar inte heller till att lyfta statusen på yrkeskategorin. Det finns många fantastiska personer som skulle kunna fungera som en inspiration för de yngre kockarna och på så sätt locka dessa till skolköken om det bara fick en chans att synas utanför sin egen krets. Nu har en liten förbättring skett den senaste tiden, mycket tack vare skolkockarna som gör en satsning mot Culinary olympics.

Jag har ingen ultimat lösning på hur denna förändring ska ske utan det är nog upp till oss som arbetar i skolköken att visa vilken fantastisk arbetsplats skolan är. Hur berikande det är att varje dag möta barn som uppskattar god och vällagad mat. Att få vara med och påverka vilka matvanor de får inför framtiden. Sen är det bara att hålla tummarna att dessa insatser ska locka kompetenta unga kockar till skolköken i framtiden.

Men i tillägg till detta så ligger nog mycket av arbetet i att påverka de som har makten inom kommun och landsting så att stödet för förändringar finns. Att se värdet i att anställa personer med lite mer kunskap och/eller erfarenhet trots att kostnadsposten för löner blir större.

Du har väl gillat min sida på Facebook. Ett enkelt sett att se när blogginlägg lagts upp samt att det ibland dyker upp lite små tips och annat på sidan. http://www.facebook.com/Skolkocken