Fiskarna i havet

Var simmar fisken som du har på middagsbordet och hur har den hamnat där? Den stora frågan som gäller den fisk som konsumeras är den överfiskning som sker bland bestånden. Sedan 1999 finns det en märkning av fisken som heter MSC. Det står för Marine Stewardship Council och är en certifiering som garanterar att den fisk som man köper kommer från hållbara bestånd som fiskas på ett miljövänligt sätt. Fisk och skaldjur med denna märkning är spårbara, leverantörer och producenter garanterar att deras produkter har fångats med hjälp av hållbara metoder. På deras hemsida kan man läsa mer och det går även att ladda ner en app där man kan söka efter produkter som är märkta med MSC-symbolen.

I den skolrestaurang som jag ansvarar för så strävar vi efter att bara servera fisk och skaldjur som är märkte med denna symbol. Det enda undantag vi gör är för lax som vi köper odlad från Norge och där är det helt enkelt ekonomin som får styra. Laxen är en dyr råvara och i dagsläget har vi inte råd att köpa in är MSC-certifierad lax så där har vi gjort en kompromiss med oss själva eftersom vi vill servera lax då denna innehåller bra näringsämnen.

För att man ska kunna hålla reda på vilka fiskar man kan köpa och vilka man helt ska undvika så har WWF tagit fram en fiskguide som man kan ladda ner från deras hemsida. Denna är indelad i tre kategorier: grönlistade, gullistade och rödlistade. De grönlistade är det fritt fram att handla och äta av hur mycket man vill och där är de flesta även MSC-certifierade. De gullistade ska man vara försiktig med och de rödlistade ska man helt undvika. Denna lista uppdateras kontinuerligt så kom ihåg att kolla av den då och då.

Så nästa gång du står vid fiskdisken tänk då till en extra gång innan du väljer råvara. Om utfiskningen av våra hav sker i samma takt som tidigare står vi snart utan fisk att servera. Och glöm inte att sätta press på din fiskhandlare eller butikschef, det är ju de som i första hand ska se till att inte köpa in och sälja produkter som finns på den röda listan.