Skolinspektionen på besök

Förra veckan närmare bestämt torsdag och fredag var skolinspektionen på besök på vår skola. Jag hade väntat på detta besök sedan terminsstart för höstterminen 2011,  det var då det nya tillägget i skollagen om matens näringsriktighet tillkom. Så det var med en viss del nyfikenhet och en viss del oro som jag tog emot beskedet från min rektor av det var dags för inspektion. Veckorna innan gick jag igenom min dokumentation och såg till att jag skulle kunna svara på allt de kunde tänkas undra om maten vi severar. Den senaste tidens debatt om skolmatens näringsinnehåll och de rapporter som kommit i ämnet gjorde att jag ville vara säker på att det jag gör uppfyller de krav som finns. Så i torsdags så kom det två inspektörer, jag fick träffa dem en kort stund när de gick en runda runt skolan tillsammans med elever från elevrådet. Men jag tänkte att frågorna kommer nog senare när de besöker matsalen för att se vad som serveras och själva äta av maten . Men sen kom lunchen, de besökte oss och åt av maten. De satt med några elever i 5:e klass och pratade om något, jag antog att det var maten och matsalen som diskuterades men fick veta av deras klasslärare att så inte var fallet. Och efter att de ätit färdigt gick de därifrån, inte en enda fråga fick jag. Men imorgon kanske de har några frågor var min slutsats. Men även under fredagen uteblev frågorna, jag fick ett beröm för den goda maten av en av inspektörerna men det var allt som kom ut av dessa två dagar. Så min undran är hur jag ska arbeta vidare efter detta besök? Hur stor vikt kommer de att lägga på arbetet i de enskilda köken? Är det kanske bara på kommunnivå som de kommer att begära in information, precis som skett i år. Det blir väl helt enkelt till att arbeta vidare på den inslagna banan och invänta nästa inspektion. Vem vet, kanske de undrar något om maten då.