SvD om kycklingen i skolan

Idag hade SvD en braskande rubrik på förstasidan på sin webbsida och även på tidningen:

Serverat: En tallrik magsjuka
Stor risk för smittat kött på skolmatsedeln
Jag fångas genast av rubriken och tänker genast att nu är det något som har gått väldigt fel i något skolkök.
Men sen när jag fortsätter läsa texten så visar det sig att det handlar om att den kyckling som serveras i skolan kan innehålla campylobacter. Det är en bakterie som finns över hela världen och lever i tarmkanalen på såväl vilda djur som boskapsdjur. Vid slakt kan denna bakterie överföras till det råa köttet. Smittan kan även spridas från stallmiljö till vatten och mjölk. De stora fall av utbrott som skett i Sverige pga av denna bakterie har kommit från vattenburen smitta samt från opastöriserad mjölk. Smitta från kyckling har bara skett i orsaka fall och sporadiskt.
I artikeln försöker man vinkla det så att risken för att insjukna pga av campylobacter är stor i skolan eftersom man i skolans värld jagar produkter med låga priser och att dessa ofta är av utländskt ursprung exempelvis från Thailand där smittan är vanlig. Nu utgör denna bakterie ingen fara om produkterna hanteras på rätt sätt. Om man ser till att arbeta med rena redskap och inte blanda in andra råvaror när man förbereder kycklingen. Samt att man självklart tillagar den tillräckligt länge och till rätt temperatur (minst 72 grader). Kunskapen om detta är oerhört hög inom skolans värld och därför är risken för denna smitta låg. Då är nog risken betydligt mycket högre både hemma i det egna köket och ute bland ”vanliga” restauranger.
Men det som stör mig mest med denna artikel är att det på något sätt skulle vara skolornas fel att kyckling som kan bära på smittan importeras och säljs i Sverige. Jag kan bara tala för mig och mitt kök. Här handlar vi i stort sett bara kyckling som kommer från svenska producenter och undviker kyckling från exempelvis Thailand. Detta handlar dock mest om kvaliteten på produkten samt att djurhållningen ska ske på ett bra vis.
Jag tycker att det är sorgligt att SvD:s journalister inte kan skriva en sådan artikel utan att skuldbelägga skolköken. Vad har vi gjort för att förtjäna detta? Vi kämpar varje dag för att med små resurser skapa en måltidsupplevelse för barnen i skolan och tacken vi får tillbaks från journalistkåren är detta. Kan de inte istället fokusera på alla goda exempel som finns runt om i landet, kök som gör ett fantastiskt jobb.
Artiklarna kan du läsa här och här
Igår gav även livsmedelsverket sin kommentar på  SvD:s artikel. En kommentar som stödjer det jag skrivit angående livsmedelssäkerheten. Läs den här.