Skolmatsdagen 2012

Idag har jag spenderat min eftermiddag med att besöka ”Skolmatsdagen 2012”. Ett seminarium som anordnas av Svenska måltider med syfte att lyfta fram aktuella ämnen för oss som arbetar inom skolmåltid.

Att lyssna på olika föreläsare och ta del av deras erfarenheter och idéer kring skolmåltiden är mycket givande. Det startar genast tankegångar om vad man kan låna från dem samt vad man kan förbättra av det man redan håller på med. Men det ger även en bekräftelse att vi har kommit en god bit på väg hos oss gällande helhetssynen på måltiden och vikten av en god skolmåltid.

En del av dagens fokus låg på hur man kan locka mer unga och kompetenta kockar till skolköken för att säkerställa att den utveckling som saktat börjat med att sudda ut gränserna mellan offentlig och privat lunch. Ett gäng som jobbar hårt för det är laget som senare i år ska delta i Mat-OS i klassen för storkök. Med Michael Bäckman som lagkapten tillsammans med fyra andra manliga skolkockar hoppas de visa att matlagning inom den offentliga sidan inte behöver vara tråkig och utan utmaningar. Att det inte bara handlar om att öppna kartonger och servera färdigrätter. Deras förhoppning är att de genom sin medieexponering ska kunna locka in unga kockar, och förhoppningsvis även fler män i skolköken. Genom detta hoppas de även att statusen på yrkesgruppen ska höjas vilket vore till gagn för samtliga inom den offentliga måltiden genom exempelvis ökade löner.

Dagen innehöll även en debatt om vad det nya tillägget i skollagen angående skomaten kommer att innebära för alla kök. Skolinspektionen som har till uppgift att se till att skollagen följs kommer i första hand att lägga sin fokus på att kontrollera att man på kommunnivå har vidtagit de åtgärder som krävs för att lagen ska kunna följas.
Samtliga som deltog i debatten var överens om att denna lagtext kommer att innebära en förbättring för alla inom den offentliga skolmåltiden då det blir svårare för kommuner att skära ner på verksamheten och försämra för de som arbetar i köken. När lagkravet finns så måst även kommunen se till att verktygen finns för att följa den både kunskapsmässigt och produktionsmässigt.
Sen är det viktigt att inte bara sikta in sig på att näringsberäkna sin mat och vara nöjd med det. Detta är bara en liten del av det som skolmåltiden innebär. Det viktiga är inte vad siffrorna säger utan vad som händer i verkligheten. Maten måste vara god och attraktiv för barnen för att de i slutändan ska få i sig den mängd mat som ger rätt näringsintag. Sen får man inte heller glömma måltidsmiljön som är en minst lika viktig del av måltidsupplevelsen.

Med dessa frågeställningar och en hel del annat snurrande i skalen ska jag nog luta mig tillbaks i soffan en stund och försöka samla ihop dem till användbara fakta i mitt fortsatta arbete.

Annonser