Kökets vanligaste redskap

En klassisk fråga till en kock är vilket som är hans favoritredskap och där är i 99% av fallen svaret: Kniven.

Men fråga istället en kock vilket han använder mest så ska du nog se att svaret blir annat. Efter lite funderande så hamnar nog (och förhoppningsvis) svaret lite oväntat och 
kanske inte lika kul på följande: Disktrasan.

Det är nog inte så många utanför restaurangkökens väggar som vet hur mycket av vår arbetstid som går åt till att rengöra våra arbetsytor, utrustning, lokaler och annat som kommer i kontakt med livsmedel. Hygien är A och O i köket, förutom att mycket tid går åt till att göra det praktiskt så är vi även skyldiga att dokumentera att vi verkligen städar. Vi kontrolleras årligen av miljö- och hälsoskyddskontoret för att se att vi lever upp till de krav och regler som finns i livsmedelslagen.
I skolan, liksom för de som lagar mat till äldre/sjuka,  är det än viktigare att se till att hygienreglerna följs då vi lagar mat till personer som har en högre känslighet för att drabbas av matförgiftningar.
Jag kan med stolthet säga att i köket jag arbetar nu så sköter vi verkligen detta till punkt och pricka. Det är nog det renaste kök jag arbetar i under mina 20 år inom branschen och det känns ju skönt med tanke på vår målgrupp.

En sak att tänka på är att det är lika viktigt att hålla en god hygien även hemma när man hanterar livsmedel. Enligt smittskyddsinstitutets officiella statistik inträffar ca 2000 sjukdomsfall pga av matförgiftning varje år. Men en studie från livsmedelsverket 1994 visade på att mörkertalet är stort. Upp till en halv miljon människor kan ha blivit smittade varje år, och av dem så blir 50% smittade av mat tillagad i hemmet. Det är oftast de svårare fallen som uppmärksammas och anmäls, medan de mindre fallen bara uppfattas som lite orolig mage.

Så nästa gång du står i köket, fundera lite på hur du arbetar och glöm inte att tvätta händerna ofta när du lagar mat. Det spelar ingen roll hur rena din redskap är om händerna är smutsiga. Och tänk på att en disktrasa inte är en evighetsprodukt, byt den ofta då det lätt bildas bakterier i den om den hanteras felaktigt.