Skolmat Sverige – en god nyhet

Idag lanserades ett verktyg på hemsidan Skolmatsverige.se för alla som arbetar med mat inom grundskolans värld. Syftet med det är att man kostnadsfritt kunna utvärdera, utveckla och dokumentera kvaliteten på skolmåltiden. Förutom att man med hjälp av detta webb-baserade verktyg kan säkerställa maten innehåll och kvalitet så finns flera andra aspekter med både inom skolrestaurangen och skolans som helhet. Förutom att jag som ansvarig för ett skolkök ska fylla i enkät så finns även möjligheter för skolans personal och elever att ge sina åsikter om måltiden.
För mig är detta ett fantastiskt verktyg som kan hjälpa mig på många sätt för att säkerställa att den mat och det arbete som jag gör följer de lagar och regler som finns. Att dessutom få veta vad mina gäster tycker och tänker om maten som serveras gör att jag vet hur jag ska arbeta vidare för att ytterligare förbättra den måltidsupplevelse som tillsammans med min personal vill erbjuda.

Om du som jag arbetar inom skolans värld så hittar du mer information om SkolmatSverige här.

Annonser